med karvsnitt

Jakob Baumann slöjdar i trä

 

SKÅLAR MED KARVSNITT

 

Tekniken att med geometriska mönster dekorera olika träsaker, är en av de allra äldsta träskärningsteknikerna. Tekniken har sedan länge funnits i Skandinavien och fördes med vikingarnas hjälp ut i övriga Europa, där den även var vanlig under gotiken och under 1600-talets början. Karvsnittet hade även en renässans under nationalromantiken vid förra sekelskiftet. Tekniken används fortfarande inom folkkonsten i bland annat Norden, Ryssland och Indien.

I första hand användes tekniken för att dekorera vanliga hushållsföremål som träskrin, stolar, bröllopsgåvor, kistor, svepaskar och skärbräden som t.ex. mangelbräden.

 

Mönster från gamla föremål och från olika länder inspirerar till olika slags mönster.

Copyright © All Rights Reserved.