med karvsnitt

 Jakob Baumann slöjdar i trä


SKÅLAR MED KARVSNITT

Tekniken att med geometriska mönster dekorera olika träsaker, är en av de allra äldsta träskärningsteknikerna. Tekniken har sedan länge funnits i Skandinavien och fördes med vikingarnas hjälp ut i övriga Europa, där den även var vanlig under gotiken och under 1600-talets början. Karvsnittet hade även en renässans under nationalromantiken vid förra sekelskiftet. Tekniken används fortfa-rande inom folkkonsten i bland annat Norden, Ryssland och Indien.

I första hand användes tekniken för att dekorera vanliga hushålls-föremål som  träskrin, stolar, bröllopsgåvor, kistor, svepaskar  och skärbräden som t.ex. mangelbräden.


Mönster från gamla föremål och från olika länder inspirerar till olika slags mönster.

Copyright © All Rights Reserved.