med handtag

Jakob Baumann slöjdar i trä

 

SKÅLAR MED HANDTAG

SNIBBSKÅL, SNIBBASKÅL, SNIPASKÅL

 

Det är ett svarvat dryckeskärl i trä och den äldsta funna skålen är från 1500-talet. Snibbskålen har enbart funnits i Sverige och i mindre omfattning i Norge. Från början användes snibbskålen både för enskilt och gemensamt drickande. Vid samdrickandet bjöd man varandra att dricka genom att vrida skålen en fjärdedels varv innan man bjöd nästa person att dricka. Under vridningen höll man i skålens snibbar.

 

Skålarna utformas både med vanliga handtag och med snibbar i gammeldags stil.

Copyright © All Rights Reserved.