med handtag

 Jakob Baumann slöjdar i trä


SKÅLAR MED HANDTAG

SNIBBSKÅL, SNIBBASKÅL, SNIPASKÅL

Det är ett svarvat dryckeskärl i trä  och den äldsta funna skålen är från 1500-talet.  Snibbskålen har enbart funnits i Sverige och i mindre omfattning i Norge. Från början använ-des snibbskålen både för enskilt-  och   gemensamt drickan-de. Vid samdrickandet bjöd man varandra att dricka genom att  vrida skålen en fjärdedels varv innan man bjöd nästa person att dricka. Under vridningen höll man i skålens snibbar.


Skålarna utformas både med vanliga handtag och med snibbar i  gammeldags stil.

Copyright © All Rights Reserved.