Svarvade skålar

 Jakob Baumann slöjdar i trä


SVARVADE SKÅLAR

Skålarna svarvas alltid i rått material,  framförallt  i björk men ibland även i rönn eller sälg, och får därigenom olika utseende under torktiden. De blir något ovala  beroende på materialets storlek.  Detta  ger  spännande former och ingen skål blir den andra lik. Tekniken  heter skärsvarvning.


När skålarna har torkat behandlas de på in- och  utsidan med rå kallpressad linolja. Därefter målas de i flera omgångar med linoljefärg  tills de får en vacker yta. Färgen får därefter torka och härda i några månader innan skålarna är färdiga att använ-das.

Copyright © All Rights Reserved.