Svarvade skålar

Jakob Baumann slöjdar i trä

 

SVARVADE SKÅLAR

 

Svarvning är en gammal teknik för att framställa bruksföremål i trä och har antagligen förekommit sedan 1300 f.Kr. I antika Egypten utvecklades en typ av svarv där två personer behövdes för att forma träet med hjälp av ett verktyg.

Först under medeltiden utvecklades tekniken så att svarvaren kunde använda båda händerna. Leonardo da Vinci konstruerade i slutet av 1400-talet ett svänghjul som drevs runt med hjälp av en vevstake och fotplatta. När elen senare introducerades på 1800-talet motoriserades svarven och varvtalet höjdes.

 

Skålarna svarvas alltid i rått material, framförallt i björk men ibland även i rönn eller sälg, och får därigenom olika utseende under torktiden. De blir något ovala beroende på materialets storlek. Detta ger spännande former och ingen skål blir den andra lik. Tekniken heter skärsvarvning.

 

När skålarna har torkat behandlas de på in- och utsidan med rå kallpressad linolja. Därefter målas de i flera omgångar med linoljefärg tills de får en vacker yta. Färgen får därefter torka och härda i några månader innan skålarna är färdiga att användas.

Copyright © All Rights Reserved.