Om

Jakob Baumann slöjdar i trä

 

Jakob är född i Schweiz, där han utbildade sig till typograf. 1978 flyttade han till Sverige och Kramfors med sin svenska hustru Mona, arbetade först på Saab och startade därefter ett litet jordbruksföretag med några fjällkor. Familjen flyttade efter några år till Umeå, där Jakob arbetade med förståndshandikappade vuxna i Kassjö. Efter 22 års arbete i Umeå bor han nu åter med sin familj på Höga Kusten.

 

Glädjen över att skapa något med händerna har löpt som en röd tråd genom hela livet. Under många år har slöjdandet tagit sig uttryck i olika bruksföremål, allt från slevar och knivar till skåp. Den första riktiga slöjdkursen var en knivkurs 1989 som arrangerades av Hemslöjdsföreningen i Umeå.

 

När Jakob fick ärva svärfars gamla träsvarv öppnades nya möjligheter. Under åren 2002-2003 deltog han i tre svarvkurser. Deltagandet i projektet "Norra Slöjdvägen" 2004-2006 innebar ett lyft för slöjdandet. Genom projektet blev det flera utställningar, bl.a. på Formexmässan och Galleri Hagman i Stockholm, samt i Vasa och Frankfurt. Jakob har deltagit i tre kurser om skärsvarvning med Åke Landström under årens lopp.

 

Efter att ha gått i pension kan nu slöjdandet ägnas mer tid framför allt under vinterhalvåret. Under sommaren ägnas större delen av tiden åt grönsaksodling.

 

Mona målar föremålen.

Copyright © All Rights Reserved.