Hem

 Jakob Baumann slöjdar i trä


Välkommen till vår värld av träföremål. Vi svarvar, snidar, täljer och målar - det blir skålar i olika former och storle-kar samt fågelskålar,  fjällkor och en del festfat.


Inspirationen till slöjdandet hämtas främst från den rika svenska och norska slöjdtraditionen. Föremålen avses för vardagligt bruk men gör sig även bra som prydnadsföre-mål.


Efter att ha gått i pension kan nu slöjdandet ägnas mer tid, framför allt under vinterhalvåret. Under sommaren ägnas större delen av tiden åt grönsaksodling.


Min hustru Mona  målar alla föremål.

Copyright © All Rights Reserved.